Terminarz i cennik Napisz do nas Bądź na bieżąco!

BHP elektryka

  • BHP elektryka

Stosowanie przepisów BHP jest niezwykle ważne w każdej pracy. Istnieją jednak zawody o podwyższonym stopniu ryzyka, jak na przykład elektryk. W tym przypadku, znajomość BHP jest jeszcze bardziej istotna. Dlatego też, w dzisiejszym wpisie opisujemy, jak powinno wyglądać odpowiednie BHP elektryka.

Odpowiednia organizacja miejsca pracy

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac elektrycznych, należy dokładnie zorganizować sobie miejsce wykonywania czynności. Żaden kompetentny elektryk nie może pozwolić sobie na wszechobecny bałagan. Kolejny krok to minimalizacja ryzyka wystąpienia wypadku. Dla przykładu – pod żadnym pozorem nie należy wykonywać prac tam, gdzie kable mogą być narażone na kontakt z wodą.

Ubiór także ma znaczenie

W przypadku BHP elektryka, odpowiedni ubiór wymagany jest podczas pracy. Chodzi tutaj konkretnie o okulary, rękawice czy roboczym obuwiu oraz kasku. Ostatni element jest obowiązkowy, szczególnie w przypadku wykonywania prac naprawczych czy remontowych na wysokościach.

W pracy elektryka równie ważny jest dobór odpowiedniego obuwia. Powinno być ono wygodne, ale przede wszystkim elektroizolacyjne. Takie buty nie przepuszczają prądu, w razie zagrożenia nie będziemy więc narażeni na niebezpieczeństwo.

Maksymalne skupienie

Wszelkie prace elektryczne wymagają nie tylko sporej wiedzy, ale i skupienia. W celu zminimalizowania ewentualnych błędów, warto usunąć z otoczenia wszelkie elementy mogące w jakikolwiek sposób nas rozproszyć. Praca elektryka bywa niezwykle zdradliwa, dlatego też należy skoncentrować się jedynie na wykonywanym w danej chwili zadaniu.

Przepisy BHP elektryk – prace pod napięciem

Ogólną zasadą pracy elektryka jest wykonywanie jej przy wyłączonym napięciu i odpowiednim zabezpieczeniu przed przypadkowym lub mylnym włączeniem napięcia. Jeśli jednak zachodzi potrzeba przeprowadzenia prac pod napięciem, muszą być one wykonane według określonej procedury.

Prace pod napięciem należy wykonywać na podstawie pisemnego polecenia (zgodnie z rozporządzeniem ministra gospodarki z 29 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych). Takie polecenie powinno określać przede wszystkim:

  • zakres, rodzaj, miejsce oraz termin wykonywania pracy,
  • środki i warunki do bezpiecznego wykonywania pracy,
  • liczbę pracowników,
  • określenie osoby kierującej zespołem oraz osoby koordynującej,
  • czas przerwy w trakcie pracy.

Warto również dodać, że pracownicy skierowani do wykonywania prac pod napięciem muszą posiadać ważne zaświadczenia lekarskie.

Czynności BHP o które należy zadbać przed rozpoczęciem pracy

Mówiąc o przepisach BHP w pracy elektryka, warto wymienić czynności konieczne przed zaczęciem wykonywania zadań. Są to:

  1. Zapoznanie się z dokumentacją i zaplanowanie kolejności poszczególnych etapów pracy.
  2. Przygotowanie niezbędnych narzędzi z izolowanymi uchwytami chroniącymi przed bezpośrednim porażeniem.
  3. Przygotowanie niezbędnych tablic ostrzegawczych.
  4. Przygotowanie koniecznego sprzętu pomiarowego oraz izolacyjnego, takiego jak: rękawice dielektryczne, kalosze, dywaniki, pomosty izolacyjne czy okulary ochronne.

Warto dokładnie zapoznać się z opisanymi przez nas zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w zawodzie elektryka. Ich szczegółowa znajomość z pewnością uchroni nas od potencjalnych zagrożeń, a w tym zawodzie jest ich wyjątkowo wiele.