Terminarz i cennik Napisz do nas Bądź na bieżąco!

Działanie prądu na organizm człowieka

 • wymiana gniazdka

Nazywane przez wiele osób „porażenie prądem” występuje w przypadku, kiedy człowiek ma kontakt z prądem przemiennym, czyli takim o napięciu 400/230 V i częstotliwości 50 Hz. Warto zaznaczyć, że dla człowieka najgroźniejsze jest porażenie prądem o częstotliwości między 15 a 100 Hz. Jak jednak wpływa to na organizm? Na to pytanie odpowiadamy w dzisiejszym wpisie.

Pośrednie i bezpośrednie

Jeśli chodzi o działanie prądu na organizm człowieka, może być ono pośrednie lub bezpośrednie.

Działanie pośrednie powstaje bez przepływu prądu przez ciało człowieka i może powodować urazy takie jak:

 • uszkodzenia mechaniczne ciała w wyniku upadku z wysokości lub upuszczenia trzymanego przedmiotu,
 • oparzenia ciała wskutek pożarów wywołanych zwarciem elektrycznym,
 • uszkodzenia wzroku wskutek dużej jaskrawości łuku elektrycznego,
 • groźne dla życia oparzenia ciała łukiem elektrycznym.

Działanie bezpośrednie z kolei jest porażeniem elektrycznym wskutek przepływu prądu elektrycznego przez ciało ludzkie. Może ono wywołać wiele zmian fizycznych, chemicznych oraz biologicznych w organizmie człowieka. Porażenie elektryczne może objawiać się:

 • odczuwaniem przepływu prądu i związanym z tym uczuciem bólu,
 • oparzeniami skóry i wewnętrznych części ciała,
 • silnymi skurczami mięśni dłoni, które uniemożliwiają samouwolnienie się,
 • migotaniem komór sercowych,
 • zatrzymaniem oddechu,
 • utratą przytomności,
 • zaburzeniami wzroku, słuchu i zmysłu równowagi.

Skutki porażenia prądem – od czego zależą?

Zależy to przede wszystkim od tego, przez jaki czas prąd przepływał przez ciało. Równie istotna jest powierzchnia styku, przez którą przechodził prąd i jaka była siła docisku przewodnika do ludzkiego ciała. Ponadto, o skutkach porażenia prądem decyduje także rodzaj prądu, czy jest on przemienny o małej lub dużej częstotliwości, czy może prąd stały. Co więcej, wartość natężenia i napięcia prądu, jak i psychofizyczny stan osoby porażonej mają wpływ na skutki porażenia prądem.

Postępowanie przy porażeniu prądem

W pierwszej kolejności należy usunąć przyczynę, która spowodowała porażenie prądem, czyli wyłączyć zasilanie. Należy jednak zachować szczególną ostrożność, aby samemu nie zostać porażonym. Niezbędne jest więc wyłączenie źródła prądu, a jeśli jest to niemożliwe należy zawiadomić pogotowie energetyczne.

Następnie oceniamy objawy życiowe i jeśli jest to konieczne, rozpoczynamy resuscytację. W przypadku, kiedy masaż serca jest niemożliwy z powodu sztywności klatki piersiowej, wykonujemy sztuczne oddychanie do czasu, aż klatka piersiowa stanie się z powrotem podatna na ucisk.

W międzyczasie należy wezwać pogotowie, podając wszystkie niezbędne dane dotyczące miejsca wypadku oraz stanu osoby poszkodowanej.