Terminarz i cennik Napisz do nas Bądź na bieżąco!

Praktyczny kurs elektryka-montażysty w Gliwicach

 • kurs praktyczny elektryka montazysty

Trzydniowy, intensywny kurs praktyczny w zakresie podstaw instalacji elektrycznych odbędzie się w Gliwicach w dniach 21-23 września 2020 r. W ciągu 24 godzin uczestnicy szkolenia zaznajomią się z budową, oznaczeniem, doborem i zastosowaniem kabli oraz przewodów, a także z osprzętem elektroinstalacyjnym i osprzętem modułowym łączeniowym i zabezpieczającym w instalacjach elektrycznych. Zachęcamy do udziału.

Uczestnicy trzydniowego, intensywnego kursu praktycznego elektryka-montażysty nabędą umiejętności praktyczne czytania (ze zrozumieniem!) schematów instalacji elektrycznej budowlanej. Ponadto dowiedzą się w jaki sposób dokonywać właściwego doboru osprzętu i urządzeń elektroinstalacyjnych oraz zdobędą umiejętności wykonywania instalacji elektrycznej w obiektach budowlanych.

Trzy dni szkolenia obejmują dwa bloki tematyczne – opartą o przepisy i normy według aktualnego stanu prawnego oraz przepisy BHP przy urządzeniach elektroenergetycznych część teoretyczną oraz obszerną część warsztatową.

Część praktyczna, podobnie jak teoretyczna, prowadzona przez doświadczonych szkoleniowców z wieloletnią praktyką zawodową i obejmuje poniższe zagadnienia:

 • wykonanie przyłącza w złączu kablowym:
  • montaż licznika energii oraz zabezpieczeń przed- i zalicznikowych;
 • zabudowa rozdzielnicy modułowej:
  • montaż zabezpieczeń nadprądowych;
  • montaż wyłączników różnicowoprądowych;
  • montaż ochronnika przepięć;
  • montaż elementów sterowania;
  • montaż układu wyłącznika pożarowego;
  • instalacji uziomu i połączeń wyrównawczych;
 • montaż instalacji elektrycznej:
  • instalacji oświetlenia;
  • instalacji gniazd jedno i trójfazowych;
  • instalacji typowych odbiorników elektrycznych AGD – płyta indukcyjna;
  • silnika elektrycznego.

By wziąć udział w szkoleniu kliknij przycisk „Zapisz się” poniżej i uzupełnij dane celem rejestracji. W odpowiedzi na adres mailowy otrzymają Państwo potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wraz z informacjami dotyczącymi lokalizacji i organizacji kursu. Koszt udziału w szkoleniu to 1199 zł.

Cena obejmuje część teoretyczną, zajęcia praktyczne, materiały szkoleniowe w wersji papierowej oraz na życzenie w wersji elektronicznej oraz catering w formie ciepłego posiłku, kawy, herbaty oraz wody. Dla zainteresowanych istnieje możliwość przystąpienia do państwowego egzaminu Eksploatacji lub/i Dozoru w Grupie 1 (elektrycznej) przed Komisją Kwalifikacyjną bezpośrednio po szkoleniu. Koszt egzaminu to 260 zł za każdy złożony wniosek egzaminacyjny (uprawnienia wydawane są na 5 lat). Ceny za kurs i egzaminy są cenami brutto, zwolnionymi z podatku VAT.

Zapisz się

Ramowy program szkolenia

Tematyka zajęć Treści szkolenia w ramach tematyki szkolenia
Kable i przewody stosowane w instalacji elektrycznej Budowa, oznaczenie, dobór i instalowanie kabli i przewodów w obiektach budowlanych.
Osprzęt elektroinstalacyjny Gniazda, wyłączniki, oprawy oświetleniowe, puszki instalacyjne, elementy łączeniowe, rozdzielnice, uziomy, szyny wyrównawcze, złącza kablowe, skrzynki pomiarowo-rozdzielcze. Symbole osprzętu instalacyjnego, schematy łączeniowe. Praktyczne wykonanie podstawowych układów instalacji gniazd 1-fazowych i 3-gazowych oraz oświetlenia.
Osprzęt modułowy Odłączniki, rozłączniki, wyłączniki nadprądowe, wyłączniki różnicowoprądowe, przekaźniki, styczniki, ochronniki przepięciowe, wyłączniki silnikowe. Praktyczny montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicy.
Schematy instalacji elektrycznej Czytanie ze zrozumieniem schematów stabulacji elektrycznej budowlanej. Wykonanie własnego projektu instalacji.
Praktyczne wykonanie instalacji elektrycznej Praktyczne wykonanie instalacji według własnego projektu.
2020-09-18T13:12:07+02:00