Terminarz i cennik Napisz do nas Bądź na bieżąco!

Praktyczny kurs elektryka-montażysty w Gliwicach

kurs praktyczny elektryka montazystyTrzydniowy, intensywny kurs praktyczny w zakresie podstaw instalacji elektrycznych odbędzie się w Gliwicach w dniach 30 listopada – 2 grudnia 2020 r. W ciągu 24 godzin nauki uczestnicy szkolenia zaznajomią się z budową, oznaczeniem, doborem i zastosowaniem kabli oraz przewodów, a także z osprzętem elektroinstalacyjnym i osprzętem modułowym łączeniowym i zabezpieczającym w instalacjach elektrycznych. Zachęcamy do udziału.

Miasto Kurs praktyczny
elektryka montażysty (3 dni)
Gliwice 28-30/12/2020 godz.09:00-17:00 szkolenie stacjonarne + egzamin (opcja)

1199 zł

Zapisz się

Uczestnicy trzydniowego, intensywnego kursu praktycznego elektryka-montażysty nabędą umiejętności praktyczne czytania (ze zrozumieniem!) schematów instalacji elektrycznej budowlanej. Ponadto dowiedzą się w jaki sposób dokonywać właściwego doboru osprzętu i urządzeń elektroinstalacyjnych oraz zdobędą umiejętności wykonywania instalacji elektrycznej w obiektach budowlanych.

Trzy dni szkolenia obejmują dwa bloki tematyczne – opartą o przepisy i normy według aktualnego stanu prawnego oraz przepisy BHP przy urządzeniach elektroenergetycznych część teoretyczną oraz obszerną część warsztatową.

Część praktyczna, podobnie jak teoretyczna, prowadzona przez doświadczonych szkoleniowców z wieloletnią praktyką zawodową i obejmuje poniższe zagadnienia:

 • wykonanie przyłącza w złączu kablowym:
  • montaż licznika energii oraz zabezpieczeń przed- i zalicznikowych;
 • zabudowa rozdzielnicy modułowej:
  • montaż zabezpieczeń nadprądowych;
  • montaż wyłączników różnicowoprądowych;
  • montaż ochronnika przepięć;
  • montaż elementów sterowania;
  • montaż układu wyłącznika pożarowego;
  • instalacji uziomu i połączeń wyrównawczych;
 • montaż instalacji elektrycznej:
  • instalacji oświetlenia;
  • instalacji gniazd jedno i trójfazowych;
  • instalacji typowych odbiorników elektrycznych AGD – płyta indukcyjna;
  • silnika elektrycznego.

By wziąć udział w szkoleniu kliknij przycisk „Zapisz się” poniżej i uzupełnij dane celem rejestracji. W odpowiedzi na adres mailowy otrzymają Państwo potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wraz z informacjami dotyczącymi lokalizacji i organizacji kursu. Koszt udziału w szkoleniu to 1199 zł.

Cena obejmuje część teoretyczną, zajęcia praktyczne, materiały szkoleniowe w wersji papierowej oraz na życzenie w wersji elektronicznej oraz catering w formie ciepłego posiłku, kawy, herbaty oraz wody. Dla zainteresowanych istnieje możliwość przystąpienia do państwowego egzaminu Eksploatacji lub/i Dozoru w Grupie 1 (elektrycznej) przed Komisją Kwalifikacyjną bezpośrednio po szkoleniu. Koszt egzaminu to 260 zł za każdy złożony wniosek egzaminacyjny (uprawnienia wydawane są na 5 lat). Ceny za kurs i egzaminy są cenami brutto, zwolnionymi z podatku VAT.

Ramowy program szkolenia

Tematyka zajęć Treści szkolenia w ramach tematyki szkolenia
Kable i przewody stosowane w instalacji elektrycznej Budowa, oznaczenie, dobór i instalowanie kabli i przewodów w obiektach budowlanych.
Osprzęt elektroinstalacyjny Gniazda, wyłączniki, oprawy oświetleniowe, puszki instalacyjne, elementy łączeniowe, rozdzielnice, uziomy, szyny wyrównawcze, złącza kablowe, skrzynki pomiarowo-rozdzielcze. Symbole osprzętu instalacyjnego, schematy łączeniowe. Praktyczne wykonanie podstawowych układów instalacji gniazd 1-fazowych i 3-gazowych oraz oświetlenia.
Osprzęt modułowy Odłączniki, rozłączniki, wyłączniki nadprądowe, wyłączniki różnicowoprądowe, przekaźniki, styczniki, ochronniki przepięciowe, wyłączniki silnikowe. Praktyczny montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicy.
Schematy instalacji elektrycznej Czytanie ze zrozumieniem schematów stabulacji elektrycznej budowlanej. Wykonanie własnego projektu instalacji.
Praktyczne wykonanie instalacji elektrycznej Praktyczne wykonanie instalacji według własnego projektu.
Miasto Kurs praktyczny
elektryka montażysty (3 dni)
Gliwice 28-30/12/2020 godz.09:00-17:00 szkolenie stacjonarne + egzamin (opcja)

1199 zł

Zapisz się

Chcesz wziąć udział w kolejnym szkoleniu?:
Zostaw nam swoje dane, a przedstawimy naszą ofertę.

Zostaw dane