Terminarz i cennik Napisz do nas Bądź na bieżąco!

Kurs na wózki widłowe Gliwice

 • Kurs na wózki widłowe

Szybkie przebranżowienie, stabilna praca i płaca – operator wózka widłowego to pewny zawód, który można zdobyć w błyskawiczny sposób, niewielkim kosztem. Liczba magazynów, hal ciągle rośnie, zwiększa się także zapotrzebowanie na operatorów widłaków. Osoby z uprawnieniami UDT (Urzędu Dozoru Technicznego) mogą liczyć na pewne zatrudnienie, najczęściej na podstawie umowy o pracę.
Zdobycie uprawnień na wózki widłowe nie wymaga żadnych dodatkowych kwalifikacji, trzeba jedynie zdać egzamin, a potem można przebierać w ofertach. Szkolimy operatorów wózków, tak aby zdali za pierwszym razem i zyskali państwowe uprawnienia na lata.

Kurs wózki widłowe Gliwice

Operatorzy urządzeń transportu bliskiego (widłaków) muszą zdać specjalny egzamin. Nie ma innego sposobu na uzyskanie państwowych uprawnień. Uczestnictwo w szkoleniu pomaga w zdobyciu potrzebnej wiedzy i umiejętności. Jest to bardzo ważny etap, który przygotowuje do egzaminu, ale także przyszłej pracy. Warto wybrać sprawdzone szkolenie, prowadzone przez profesjonalistów. Kurs na wózki widłowe w Gliwicach składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Teoretyczna część obejmuje m.in. zasady BHP, typy, budowę, zastosowanie wózków oraz obowiązki operatora. Natomiast podczas praktyki kursanci uczą się obsługi oraz prowadzenia maszyn. Szkolenie kończy się egzaminem. Uprawnienia na wózki widłowe w Gliwicach może zdobyć praktycznie każdy. Trzeba spełniać minimalne wymagania. Kursanci muszą:

 • mieć ukończone 18 lat,
 • skończoną szkołę podstawową,
 • być w dobrym stanie zdrowia.

Kursy na wózki widłowe w Gliwicach to przygotowanie do państwowego egzaminu. Komisja złożona z przedstawicieli Urzędu Dozoru Technicznego sprawdza wiedzę i umiejętności obsługi:

 • (wcześniej kategoria I WJO) – wózków jezdniowych podnośnikowych z wysięgnikiem oraz wózków jezdniowych podnośnikowych z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem,
 • (wcześniej kategoria II WJO) – wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem,
 • podestów ruchomych przejezdnych.

Egzamin na wózki widłowe

Nasze szkolenie w kompleksowy sposób przygotowuje do weryfikacji wiedzy. Egzamin, analogicznie jak kurs, podzielony jest na dwie części teoretyczną i praktyczną. Podczas części teoretycznej egzaminowani otrzymują pięć pytań, dwa dotyczą ogólnej wiedzy o wózkach widłowych, a trzy konkretnego rodzaju kwalifikacji. Wynik pozytywny uzyskują osoby, które odpowiedzą co najmniej na trzy pytania. Natomiast część praktyczna to sprawdzenie swobodnej i bezpiecznej obsługi wózka widłowego przed członkami Komisji Urzędu Dozoru Technicznego. Egzaminowani mogą być poproszeni m.in. o podniesienie widłami towaru i przetransportowanie we wskazane miejsce oraz wykonanie manewrów pomiędzy przeszkodami. Egzaminatorzy szczególną uwagę zwracają na przygotowanie do jazdy, zapięcie pasów itp. Uprawnienia na wózki widłowe wydawane są na czas określony:

 • 5 lat (wcześniej kategoria I WJO) – na wózki jezdniowe podnośnikowe z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem, dające uprawnienia do obsługi wszystkich pozostałych wózków jezdniowych podnośnikowych,
 • 10 lat (wcześniej kat. II WJO) – na wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem,
 • 5 lat – na podesty ruchome przejezdne.

Po upływie czasu uprawnienia muszą być odnawiane.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, oferujemy dwa rodzaje kursów na wózki widłowe w Gliwicach:

 • szkolenie zamknięte, które odbywa się w siedzibie przedsiębiorcy posiadającego własne wózki widłowe. Kurs składa się z wiedzy teoretycznej i praktyki przeprowadzanej w zakładzie pracy,
 • szkolenie otwarte obejmujące przygotowanie do części teoretycznej egzaminu, skierowane jest do osób, które posiadają praktyczne umiejętności, ale nie mają uprawnień UDT (Urzędu Dozoru Technicznego).

Uprawnienia na wózki widłowe w Gliwicach może uzyskać niemal każdy. Jest to bardzo dobry sposób zdobycia pożądanych na rynku pracy kwalifikacji. Operator wózka widłowego to pracownik, który jest poszukiwany przez wiele firm, dlatego jest doceniany i odpowiednio wynagradzany. Wózki widłowe znajdują się w każdym magazynie, hali, sklepie, składzie budowlanym. Większość osób na tym stanowisku pracuje na jednej zmianie (przez 8 godzin), na podstawie umowy o prace. Odbycie kursu na wózki widłowe w Gliwicach i zdanie egzaminu zajmuje niewiele czasu, a zyskuje się pewny, dobrze opłacany zawód i uprawnienia państwowe, nawet na 10 lat.