Terminarz i cennik Napisz do nas Bądź na bieżąco!

Metoda techniczna pomiaru rezystancji

  • pomiar rezystancji metodą techniczną

W obecnych czasach, trudno nie dostrzec ilości instalacji elektrycznych w otoczeniu ludzi. To z kolei sprawia, iż rośnie zapotrzebowanie na kwalifikowanych pracowników znających się na zagadnieniach związanych z elektryką, a jedną z podstawowych umiejętności jest obsługa sprzętu kontrolno-pomiarowego. W związku z tym pracodawcy szukają osób posiadających udokumentowane umiejętności. Te najprościej zdobyć poprzez certyfikowane szkolenia.

Pomiar rezystancji – jedna z podstawowych umiejętności

Warto zacząć od podstaw, zatem od zagadnienia, czym jest rezystancja. Jest to miara oporu danego elementu, z jakim przeciwstawia się przepływowi prądu elektrycznego. Opór jest przedstawiany za pośrednictwem prawa Ohma i mówiąc wprost, określa stosunek różnicy potencjałów dwóch elektrod do natężenia przepływającego prądu. Jednostką pomiaru rezystancji jest om.

Jak zmierzyć rezystancję?

Rezystancję można zmierzyć na kilka sposobów. Spośród metod można wyróżnić trzy najbardziej popularne metody:

  • metody pośrednie,
  • metody zerowe,
  • metoda bezpośrednia.

Pomiar rezystancji metodą techniczną

Metody pośrednie polegają na tym, iż zestawia się przyrządy pomiarowe (woltomierz i amperomierz) z badanym obiektem w obwód pomiarowy. W ten sposób, wykorzystuje się bezpośrednio prawo Ohma. Taką metodę uznaje się za pomiar rezystancji metodą techniczną i pod tą nazwą bardzo często występuje. Wynik jest rezultatem ilorazu zmierzonego napięcia za pomocą woltomierza oraz natężenia prądu wskazanego przez amperomierz. Jak każdy pomiar, ta metoda również jest obarczona pewną niepewnością pomiarową, którą wyznacza się za pomocą prawa propagacji. Należy również dodać, iż występują ograniczenia po stronie sprzętu pomiarowego, który jest ograniczony przez własną rezystancję wewnętrzną. Warto podkreślić, że mierzenie prądu i napięcia musi odbywać się przy innym podłączeniu mierników.

W przypadku układu poprawnie mierzonego prądu, napięcie wskazywane przez woltomierz obarczone jest błędem, który wynika z faktu, iż napięcie mierzone jest jednocześnie na badanym rezystorze i na amperomierzu.
Z kolei w przypadku układu poprawnie mierzonego napięcia, amperomierz nie wskazuje natężenie prądu na badanym elemencie. Wskazanie dotyczy natężenia na rezystorze i na woltomierzu.

Metody zerowe i bezpośrednie – czym są?

Metody zerowe pomiaru rezystancji opierają się  na pomiarze bezprądowym. Oznacza to, że element będący podstawą badania zostaje podłączony do układu wyposażonego np. w mikroamperomierz czy galwanometr, spełniające funkcję wskaźnika przepływu prądu. Następnie, dobiera się parametry układu referencyjnego do momentu, kiedy przez wskaźnik przestanie przepływać prąd. W ten sposób, oszacowana zostaje rezystancja badanego elementu.

Metoda bezpośrednia jest z kolei pomiarem rezystancji, który stosuje się w nowoczesnych omomierzach. Wykorzystuje się specjalnie przygotowany przyrząd, który od razu wskazuje wynik badania. Najczęściej wykorzystuje się zjawisko spadku napięcia.

Dlaczego warto znać metody pomiaru rezystancji?

Jak już wspomniano, ilość urządzeń i instalacji elektrycznych na pewno nie zmniejszy się w kolejnych latach. Można być niemal pewnym ciągłego rozwoju tej dziedziny. Z tego powodu, kwalifikowani elektrycy oraz osoby znające się na pomiarach poszczególnych parametrów będą niezwykle potrzebni w przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz firmach świadczących usługi z tego zakresu. Posiadanie odpowiednich umiejętności sprawi, że pracodawcy będą w stanie zaoferować większą pensję i lepsze warunki pracy.

Jeżeli chcesz poznać metody pomiarowe, skontaktuj się z nami. eMKa Szkolenia prowadzi kursy pomiarowe zarówno stacjonarnie, jak i online.