Terminarz i cennik Napisz do nas Bądź na bieżąco!

Nowe zasady przeglądów technicznych obiektów budowlanych oraz prowadzenia KOB od dnia 1 stycznia 2023 r.

Program

1. Rewolucyjne zmiany Prawa budowlanego
1.1.Omówienie zmian Prawa budowlanego , w tym od dnia 1 stycznia 2023 r., i innych; przepisy przejściowe. Systemy centralnej ewidencji elektronicznej – CRUB, EDB, c- KOB.
1.2. KOB po staremu
1.2.1.Kto jest zobowiązany do prowadzenia KOB? Czy za brak KOB może być ukarany zarządca nieruchomości?
1.2.2.Jak prowadzić KOB dla budynku a jak KOB dla budowli?
Czy dla dwóch pawilonów połączonych łącznikiem założyć jedną KOB czy też założyć dwie lub trzy KOB? Czy dla posiadanego pomostu stałego przy akwenie wodnym należy założyć KOB?
1.2.3.Czy brak pozwolenia na użytkowanie obiektu uniemożliwia założenie KOB? Czy dla obiektu przerobionego samowolnie można założyć KOB?
1.2.4.Wskazówki metodyczne prowadzenia KOB.
1.2.5. Kto i kiedy dokonuje wpisu do KOB i na jakiej podstawie [stan obecny i stan po zmianie prawa]?
1.2.6.Kto odpowiada za prowadzenie i przechowywanie KOB, ten co dokonuje wpisu, czy też właściciel lub zarządca obiektu a może zarządca nieruchomości [stan obecny oraz stan przyszły] ?
1.3. Zakładanie c-KOB, wpisy do KOB oraz zamykanie KOB – po nowemu
1.3.1.Kto zakłada i kiedy książkę e-KOB?
1.3.2.Czy osoba dokonująca wpisów do KOB odpowiada za to z mocy prawa?
1.3.3.Czy osoba przeprowadzająca kontrolę okresową sama dokonuje wpisu do KOB?
1.3.4.Czy wpisowi podlegają przeglądy stanu ochrony przeciwpożarowej?
1.4.Dostępność do KOB

2.Omówienie zmian przepisów o ochronie przeciwpożarowej i ich związek ze zmianami Prawa budowlanego
3. Dokumentacja kontroli okresowych obiektów budowlanych po zmianie Prawa budowlanego. Nowe obowiązki osób przeprowadzających kontrolę.
3.1. Zakresy, normy, wzory poszczególnych protokołów kontroli okresowych:
1) kontrole okresowe roczne;
2) kontrole okresowe pięcioletnie;
3) kontrole okresowe obiektów wielkopowierzchniowych;
4) kontrole bezpiecznego użytkowania;
5) kontrole na zgłoszenie, w sytuacji naruszenia art. 5 ust. 2 pr. bud.
3.2. Studium przypadków – kontrola obiektów przez organy PSP, PINB.
3.3. Funkcja zaleceń pokontrolnych i obowiązująca planistyka.
3.4.Dokumentacja kontroli okresowych

4. Przeglądy techniczne instalacji i urządzeń według innych przepisów.
4.1. Przeglądy systemów ogrzewania i klimatyzatorów – według ustawy o charakterystyce energetycznej. Normy, przydatność zaleceń pokontrolnych. Wzory protokołów.
4.2. Przeglądy instalacji i urządzeń według ustawy F- gazowej oraz obowiązki w zakresie konserwacji i badania wycieków przez służby certyfikowane.
4.3. Przeglądy i konserwacja hydrantów wewnętrznych oraz innych urządzeń.
4.4. Warunki użytkowania dla butli gazowych, przeglądy, konserwacje, normy.

5. Przeglądy techniczne urządzeń i instalacji systemu ochrony przeciwpożarowej – nowy obowiązek od dnia 10 sierpnia 2022 r.

6. Warunki zmiany sposobu użytkowania części budynku i kontrola nielegalnych przeróbek i zmian w budynku.

7. Warunki bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów budowlanych
7.1. Nowe obowiązki władającego obiektem po zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej
7.2. Co jest zabronione – nakazy i zakazy ustawy o ochronie przeciwpożarowej.
7.3. Obowiązek władającego obiektem. Sankcje karne.

Budowlanka