Terminarz i cennik Napisz do nas Bądź na bieżąco!

Profesjonalna obsługa klienta. Trudny klient czy trudna sytuacja?

Cele szkolenia

Zdobycie wiedzy dotyczącej:

 • skutecznej komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
 • asertywności,
 • sposobów radzenia sobie z nadmierną ingerencją otoczenia,
 • radzenia sobie ze stresem podczas trudnej rozmowy z klientem,
 • profesjonalnej obsługi klienta z niepełnosprawnością.

Nabycie umiejętności dotyczących:

 • nieulegania presji, groźbom i manipulacji,
 • formułowania komunikatów asertywnych i empatycznych,
 • kontroli emocji,
 • dostosowania rozmowy do stanu emocjonalnego
 • oraz typu osobowości rozmówcy,
 • tworzenia afirmacji sprzyjających wzmacnianiu pozytywnego nastawienia.

Przyjęcie postawy:

 • opanowania i kontroli emocji,
 • wzmocnienia chęci do pokonywania własnych ograniczeń w komunikowaniu,
 • wzmocnienia motywacji do pracy nad sobą i odpowiedzialności za jasną, zwięzłą i konsekwentną komunikację.
rozwój osobisty
Dowiedz się więcej

Program szkolenia

 • Wprowadzenie i przedstawienie agendy szkolenia
 • Test wiedzy i weryfikacja potrzeb grupy
 • Część I – Podstawowe zasady skutecznej komunikacji
  • Unikanie oceniania
  • Emocje własne i drugiej osoby
  • Rozumienie potrzeb swoich i drugiej osoby
  • Formułowanie skutecznych komunikatów
  • Komunikacja niewerbalna
 • Część II – Dostosowanie rozmowy do stanu emocjonalnego oraz typu osobowości rozmówcy
  • Kwestionariusz Taylora Hartmana
  • Kanały komunikacyjne w oparciu o typy osobowości wg. Junga (tzw. Kod kolorów)
  • Szybka identyfikacja typu osobowości klienta i dostosowanie komunikacji do każdego z czterech typów
 • Część III – Utrudnienia w pracy z klientem
  • Postawy asertywna/agresywna/pasywna/empatyczna
  • Aktywne słuchanie
  • Poszukiwanie rozwiązań win-win
  • Wyjątkowe sytuacje – klient w trudnej sytuacji, z niepełnosprawnością, o szczególnych potrzebach
 • Część IV – Wdrożenie zdobytej wiedzy i wzbudzenie motywacji do stosowania jej w praktyce
  • Utrzymywanie koncentracji i dobrego nastroju przez cały dzień
  • Metody odzyskiwania równowagi psychicznej po wystąpieniu sytuacji trudnej
 • Test wiedzy na zakończenie szkolenia
 • Podsumowanie i zakończenie

Czas trwania 8h (45 min)

Szkolenie jest prowadzone w formie zamkniętej na indywidualne zlecenie klienta w grupach minimum 6-8 osób

Dowiedz się więcej
Loading...