Terminarz i cennik Napisz do nas Bądź na bieżąco!

Kurs praktyczny elektryka montażysty

Zapraszamy do uczestnictwa w trzydniowym kursie praktycznym w zakresie podstaw instalacji elektrycznych. Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z budową, oznaczeniem, doborem i zastosowaniem kabli i przewodów, z osprzętem elektroinstalacyjnym oraz z osprzętem modułowym łączeniowym i zabezpieczającym w instalacjach elektrycznych.

kurs praktyczny elektryka montażysty

Trzy dni intensywnego szkolenia elektrycznego obejmują dwa bloki tematyczne:
część teoretyczną opartą o przepisy i normy według aktualnego stanu prawnego oraz BHP przy urządzeniach elektroenergetycznych oraz obszerną część warsztatową obejmującą poniższe zagadnienia:

 • Wykonanie przyłącza w złączu kablowym:
  • Montaż licznika energii oraz zabezpieczeń przed- i zalicznikowych;
 • Zabudowa rozdzielnicy modułowej:
  • Montaż zabezpieczeń nadprądowych;
  • Montaż wyłączników różnicowoprądowych;
  • Montaż ochronnika przepięć;
  • Montaż elementów sterowania;
  • Montaż układu wyłącznika pożarowego;
  • Instalacji uziomu i połączeń wyrównawczych;
 • Montaż instalacji elektrycznej:
  • Instalacji oświetlenia;
  • Instalacji gniazd jedno i trójfazowych;
  • Instalacji typowych odbiorników elektrycznych AGD – płyta indukcyjna;
  • Silnika elektrycznego.

Uczestnik w trakcie 24 godzin szkolenia nabędzie umiejętności praktyczne czytania ze zrozumieniem schematów instalacji elektrycznej budowlanej. Dowie się w jaki sposób dokonywać właściwego doboru osprzętu i urządzeń elektroinstalacyjnych oraz zdobędzie umiejętności wykonywania instalacji elektrycznej w obiektach budowlanych.

Dowiedz się więcej

Ramowy program szkolenia na elektryka montażystę

Tematyka zajęć Treści szkolenia w ramach tematyki szkolenia
Kable i przewody stosowane w instalacji elektrycznej Budowa, oznaczenie, dobór i instalowanie kabli i przewodów w obiektach budowlanych.
Osprzęt elektroinstalacyjny Gniazda, wyłączniki, oprawy oświetleniowe, puszki instalacyjne, elementy łączeniowe, rozdzielnice, uziomy, szyny wyrównawcze, złącza kablowe, skrzynki pomiarowo-rozdzielcze. Symbole osprzętu instalacyjnego, schematy łączeniowe. Praktyczne wykonanie podstawowych układów instalacji gniazd 1-fazowych i 3-gazowych oraz oświetlenia.
Osprzęt modułowy Odłączniki, rozłączniki, wyłączniki nadprądowe, wyłączniki różnicowoprądowe, przekaźniki, styczniki, ochronniki przepięciowe, wyłączniki silnikowe. Praktyczny montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicy.
Schematy instalacji elektrycznej Czytanie ze zrozumieniem schematów stabulacji elektrycznej budowlanej. Wykonanie własnego projektu instalacji.
Praktyczne wykonanie instalacji elektrycznej Praktyczne wykonanie instalacji według własnego projektu.

Dla zainteresowany po szkoleniu istnieje możliwość przystąpienia do państwowego egzaminu Eksploatacji lub/i Dozoru w Grupie 1 (elektrycznej) przed Komisją Kwalifikacyjną (uprawnienia wydawane są na okres 5 lat).

Miasto Kurs praktyczny elektryka montażysty (3 dni po 8h) – szkolenie stacjonarne
Gliwice 02-04/06/2023 szkolenie stacjonarne + egzaminy (opcja)
12-14/06/2023 szkolenie stacjonarne + egzaminy (opcja)
23-25/06/2023 szkolenie stacjonarne + egzaminy (opcja)

1299 zł

Zapisz się
Cennik - kurs elektryka montażysty
Koszt uczestnictwa w kursie 1 299,00 zł* za osobę
EGZAMIN w 2022r.
Opłata za jeden wniosek E lub D jest stała w całym kraju
349,00 zł*
UWAGA!!! Opłata końcowa uzależniona jest od ilości  złożonych wniosków egzaminacyjnych. Opłatę za egzaminy nalicza się następująco: 349,00 zł x ilość złożonych egzaminów E lub /i D.

*Ceny za szkolenia są cenami brutto. Zwolnione z VAT na podstawie art. 43, ust.1, pkt 29 Ustawy o podatku VAT

Koszt uczestnictwa w kursie obejmuje:

 • część teoretyczną;
 • zajęcia praktyczne;
 • materiały szkoleniowe w wersji papierowej oraz na życzenie w wersji elektronicznej;
 • catering (ciepły posiłek, kawa, herbata, woda).
Loading...