Terminarz i cennik Napisz do nas Bądź na bieżąco!

Kurs SEP G1 – uprawnienia elektryczne

Nasza firma prowadzi kursy pozwalające uzyskać uprawnienia SEP do 1kV i powyżej, które pomogą Ci w znalezieniu pracy jako elektryk, lub w podobnych zawodach.

Zobacz też

uprawnienia elektryczne

Uprawnienia SEP G1 – dla kogo?

Szkolenie SEP skierowane jest do osób zajmujących się, lub chcących zajmować się eksploatacją lub/i dozorem urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych w zakresie:

 • obsługi,
 • konserwacji,
 • remontów,
 • montażu,
 • kontrolno-pomiarowym

dla urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energie elektryczną oraz innych urządzeń elektroenergetycznych m.in

 • sieci, urządzenia i instalacje o napięciu do i powyżej 1 kV
 • zespoły prądotwórcze
 • urządzenia elektrotermiczne
 • urządzenia do elektrolizy
 • elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowy
 • sieci trakcyjnej
 • oświetlenia ulicznego

SEP – czyli co?

SEP to skrót od nazwy Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Jest to pozarządowa organizacja zrzeszająca wszystkich polskich elektryków, a także prowadząca działalność edukacyjną. Dzięki certyfikatom SEP, legitymujące się nimi osoby potwierdzają wiedzę oraz umiejętności zgodne z międzynarodowymi standardami jakości i bezpieczeństwa.

Dowiedz się więcej

Jakie zagadnienia są poruszane podczas zajęć?

Celem kursu SEP G1 jest odpowiednie przygotowania uczestników do podejścia do egzaminu kwalifikacyjnego, po którego zdaniu można uzyskać uprawnienia SEP 1kV. Chcemy, by nasi kursanci bez stresu oraz problemu zdali egzamin, dlatego też przekazujemy kompletną wiedzę. Podczas zajęć poruszamy takie zagadnienia, jak:

 • budowa i eksploatacja urządzeń, sieci i instalacji elektroenergetycznych;
 • ochrona przeciwporażeniowa;
 • korzystanie z aparatury kontrolno-pomiarowej;
 • zasady racjonalnego i bezpiecznego użytkowania urządzeń, sieci i instalacji elektroenergetycznych.

Eksploatacja a dozór

Rozporządzenie Ministra Gospodarki dzieli charakter prac na dwie kategorie. Zapisując się na kurs SEP Grupa 1 w eMKa szkolenia możesz wybrać które uprawnienia chcesz nabyć.

Eksploatacja

Eksploatacja– prace z zakresu obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym (Świadectwo kwalifikacyjne E)

SEP eskploatacja (E) tematyka

 • zasady budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń, instalacji oraz sieci,
 • zasady eksploatacji oraz instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,
 • zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych,
 • zasady i wymagania bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy,
 • instrukcja postepowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń.

Dozór

Dozór– kierowanie osobami wykonującymi czynności eksploatacyjne, a także stanowiska pracowników technicznych sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Świadectwo kwalifikacyjne D)

SEP dozór (D) tematyka

 • przepisy dotyczących przyłączania urządzeń i instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii oraz prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,
 • przepisy i zasady postępowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji i sieci,
 • przepisy dotyczące eksploatacji, wymagania w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowanie instrukcji eksploatacji urządzeń i sieci,
 • przepisy dotyczących budowy urządzeń,
 • przepisy dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska,
 • zasady dysponowania mocą urządzeń podłączonych do sieci,
 • zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych.

Lokalizacje szkoleń SEP G1

Szkolenia SEP 1kV organizujemy na terenie całej Polski. Odbywają się one między innymi w takich miastach jak:

 • Bełchatów
 • Białystok
 • Bielsko-Biała
 • Bydgoszcz
 • Ciechanów
 • Częstochowa
 • Gdańsk
 • Gliwice
 • Gorzów-Wielkopolski
 • Katowice
 • Kielce
 • Kraków
 • Koszalin
 • Lublin
 • Łódź
 • Olsztyn
 • Opole
 • Poznań
 • Racibórz
 • Rzeszów
 • Szczecin
 • Toruń
 • Warszawa
 • Wałbrzych
 • Wrocław
 • Zielona Góra

Obecnie oferujemy również szkolenia online. Szczegóły znajdują się w terminarzu.
Skontaktuj się!

Egzamin SEP G1

Po ukończeniu kursu i zdaniu ustnego egzaminu uczestnik otrzymuje państwowe świadectwa kwalifikacji, wydane przez Komisję Kwalifikacyjną. Świadectwo kwalifikacji SEP jest ważne przez 5 lat.

Warto również zaznaczyć, że jeśli egzamin zakończył się oceną negatywną, wówczas można do niego przystąpić ponownie, po kolejnym złożeniu wniosku i uiszczeniu odpowiedniej opłaty.

Ważność uprawnień

Uprawnienia SEP do 1kV nie są wydawane bezterminowo, ze względu na ciągłe zamiany technologiczne, których skutki można zauważyć również w elektryce. Ponadto, prawo elektryczne również ulega zmianom. Warto więc być na bieżąco ze wszelkimi zmianami, ponieważ podnoszenie swojej wiedz oraz jej systematyczne uaktualnianie pozwala na bezpieczne wykonywanie zawodu elektryka.

Wymagania uczestnictwa w kursie SEP G1

Aby zapisać się na nasze szkolenie SEP G1 – uprawnienia elektryczne powinieneś spełniać następujące warunki:

 • podstawowe wiadomości z zakresu elektroenergetyki
 • ukończony 18 rok życia

Ile trwa kurs SEP do 1kV?

Szkolenie trwa jeden dzień, a bezpośrednio po nim uczestnicy przystępują do egzaminu państwowego. Warto dodać, że szkolenie prowadzone jest w formie wykładu z wykorzystaniem elementów prezentacji multimedialnych. Dzięki temu, każdy uczestnik z pewnością zrozumiale przyswoi przekazywaną na kursie wiedzę.

Jakie urządzenia można obsługiwać posiadając uprawnienia SEP G1?

Po odbyciu kursu oraz zdaniu egzaminu, można prowadzić obsługę, montaż oraz konserwację urządzeń prądotwórczych, które są podłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej. Ponadto, osoby z uprawnieniami SEP do 1 kv mogą wykonywać prace związane z elektryczną siecią trakcyjną, urządzeniami do elektrolizy, a także zadania mające związek z aparaturą kontrolno-pomiarową i sterującą.

Zwiększ swoje kwalifikacje wybierając również inne kursy:

Serdecznie zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z całą naszą ofertą. Wybierając jakikolwiek kurs energetyczny otwierasz sobie drogę do wielu gałęzi przemysłu, a także zwiększasz szansę na uzyskanie dobrej pracy. Zapisz się już teraz!

Prowadzimy również szkolenia grupowe na terenie zakładu pracy. Termin i dokładane miejsce szkolenia dopasowujemy do osobistych potrzeb naszych Klientów. Zajmuje się również formalnościami w zakresie wyznaczania terminu egzaminu końcowego. Wszystkie nasze szkolenia prowadzone są przez doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę z wieloletnim doświadczeniem w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych. Informacji o organizacji szkoleń zakładowych udzielają nasi konsultanci pod numerami.

Zapisy na kurs SEP G1 do 1kV

Wideokonferencja

Odbycie szkolenia w formie ONLINE (wideokonferencja).

Poprzez Skype uczestnik odbywa szkolenie online, które prowadzi nasz wykładowca oraz otrzymuje od nas materiały pomocnicze w plikach elektronicznych.

W każdy dzień roboczy 9:00-12:00 i 16:00-19:00
W każdą sobotę 10:00-13:00

 • Możliwość zadawania pytań w trakcie spotkania oraz swobodna konwersacja z prowadzącym.
 • Bezpośrednio po szkoleniu państwowe egzaminy eksploatacji lub dozoru.

Samokształcenie

Szkolenia w formie samokształcenia w oparciu o udostępnione przez naszą firmę materiały pomocnicze w plikach elektronicznych oraz filmy szkoleniowe, prowadzone przez naszych wykładowców.

W każdy dzień roboczy

 • W dogodnym dla siebie czasie uczestnik przyswaja materiał i spokojnie przygotowuje się do egzaminu, w domu.
 • Termin egzaminu online ustalamy indywidualnie z Klientem.

Stacjonarnie

Stacjonarnie (tradycyjne) we wskazanych w harmonogramie terminach z zachowaniem wszelkich środków ostrożności tak, aby zapewnić Państwu warunki niezbędne do pozostania w zdrowiu.

 • Indywidualne, osobiste spotkanie z egzaminatorem bez konieczności odsyłania pocztą wniosku egzaminacyjnego.
 • Szkolenia popołudniowe nie kolidują z godzinami pracy.
Zobacz harmonogram

Masz pytania?

Skontaktuj się!

Loading...