Terminarz i cennik Napisz do nas Bądź na bieżąco!

Efektywna komunikacja
i współpraca w zespole

Cele szkolenia

Zdobycie informacji na temat

 • pracy zespołu
 • zasad jego tworzenia
 • dobrej współpracy w zespole

Zdobycie umiejętności

 • skutecznej komunikacji w zespole
 • rozwiązywania konfliktów grupowych
 • zarządzania sytuacjami kryzysowymi i konfliktowymi w zespole

Przyjęcie postawy:

 • świadomego swoich zasobów członka zespołu
 • gotowości do zmiany przekonań, nastawienia i zachowań sprzyjających tworzeniu środowiska harmonii i współpracy,
 • otwarcia się na poznane metody redukcji rozwiązywania konfliktów grupowych
rozwój osobisty
Dowiedz się więcej

Moduł I. Zasady tworzenia zespołu oraz dobrej współpracy w zespole.

 1. Różnica między grupą, a zespołem
 2. Jak powstaje zespół
 3. Zespół oparty na wartościach
 4. Paradygmaty stosunków międzyludzkich: wygrany/przegrany
 5. Jaki jest mój kolor czyli typy osobowości wg. Junga, a synergia w pracy zespołów

Moduł II. Umiejętność skutecznej komunikacji w zespole.

 1. Komunikacja oparta na Porozumieniu bez przemocy jako płaszczyzna zrozumienia
 2. Istota i geneza Porozumienia bez przemocy
 3. Cztery kroki Porozumienia bez przemocy
 4. Komunikat ja i komunikat ty
 5. Postawa szakala i żyrafy

Moduł III. Istota konfliktów grupowych

 1. Klasyfikacja konfliktów:
  1. Ze wzgl. na przedmiot – rzeczowe, emocjonalne
  2. Ze wzgl. na zasięg – między grupami, jednostkami, intrapersonalne
 2. Przyczyny konfliktów (koło Moore’a):
  1. Konflikt interesów
  2. Konflikt strukturalny
  3. Konflikt wartości
  4. Konflikt relacji
  5. Konflikt danych
 3. Emocje w konflikcie

Moduł IV. Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi i konfliktowymi w zespole

 1. Postawy wobec konfliktu
  1. Unikanie
  2. Rywalizacja
  3. Kompromis
  4. Przystosowanie
 2. Metody rozwiązywania problemów:
  1. Empatyczne słuchanie
  2. Parafraza
  3. Informacja zwrotna
  4. Negocjacje
  5. Dialog
  6. Mediacje
  7. Facylitacja

Czas trwania 16 h (45 min)

Szkolenie jest prowadzone w formie zamkniętej na indywidualne zlecenie klienta w grupach minimum 6-8 osób

Dowiedz się więcej
Loading...