Terminarz i cennik Napisz do nas Bądź na bieżąco!

Rodzaje układów sieciowych

  • bezpieczniki

W zależności od rodzaju uziemienia sieci, norma PN-IEC 60364 wprowadziła podział, jeśli chodzi o układy sieci. W dzisiejszym wpisie wyjaśniamy, co kryje się pod literowymi oznaczeniami.

Układy sieciowe niskiego napięcia

Rodzaje sieci elektrycznych niskiego napięcia oznacza się ciągiem liter. Pierwsza z nich określa związek między typem sieci, a ziemią:

  • T – bezpośrednie połączenie jednego punktu neutralnego układu sieci z ziemią,
  • I – wszystkie części będące pod napięciem są izolowane do ziemi lub punkt neutralny układu sieci jest połączony z ziemią przez impedancję o dużej wartości.

Druga litera natomiast, określa związek między ziemią, a częściami przewodzącymi, które w warunkach normalnej pracy nie pozostają pod napięciem:

  • N – bezpośrednie połączenie dostępnych części przewodzących z uziemionym punktem neutralnym układu sieci,
  • T – bezpośrednie połączenie z ziemią podległych ochronie części przewodzących niezależnie od uziemienia punktu neutralnego układu sieci.

Trzecia i czwarta litera określa układ przewodów neutralnych i ochronnych:

  • C – funkcje przewodów neutralnych i ochronnych pełni jeden przewód (PEN), w całym układzie sieci,
  • S – funkcje przewodów neutralnych i ochronnych pełnią dwa oddzielne przewody w całym układzie sieci, połączone ze sobą tylko w punkcie neutralnym układu sieci,
  • C-S – funkcje przewodów neutralnych i ochronnych w jeden części układu pełni jeden przewód, a w drugiej części układu oddzielne przewody.

Układ TT

W układzie sieci TT punkt neutralny jest bezpośrednio uziemiony, a części przewodzące dostępnych odbiorników są połączone z ochronnymi uziomami, niezależnymi od uziomu roboczego. Układ TT był stosowany jako zapewniający większe bezpieczeństwo w przypadku instalacji występujących w obiektach o podwyższonym ryzyku porażenia. Jednak, zasadniczą wadą tego systemu jest konieczność zapewnienia niskiej rezystancji uziemienia. Nie był to problem kiedy stosowano metalowe rury instalacji wodociągowej, które zapewniały dobre połączenie z ziemią. Biegły one na zewnątrz, na znacznej głębokości i tym samym zapewniały dużą wilgotność podłoża oraz małą rezystancję. Obecnie, stosowanie tego układu staje się problematyczne ze względu na występowanie rur tworzywowych.

Układ TNC

Instalacja TN-C do niedawna popularnie była stosowana w sieciach dystrybucyjnych. Przewód PEN pełni tu funkcje zarówno ochronną, jak i roboczą. Niestety, przy jego uszkodzeniu często pojawiało się pełne napięcie fazowe na obudowach metalowych wszystkich odbiorników, co oczywiście jest wadą tego rodzaju sieci. Przy dużych wartościach prądu urządzenia podłączone do takiej sieci mogą ulec uszkodzeniu. Co więcej, sieć TN-C nie pozwala na zastosowanie zabezpieczeń w postaci wyłączników różnicowo-prądowych.

Układ TN-S

Ten rodzaj jest układem uziemionym, a części nieprzewodzące połączone są z punktem neutralnym transformatora. Jest to obecnie najbardziej popularny układ stosowany w domach oraz mieszkaniach. Dzięki jego zastosowaniu zlikwidować można szereg działań niepożądanych, takich jak:

  • pojawienie się napięcia fazowego na obudowach metalowych odbiorników, wywołane przerwą ciągłości przewodu PEN,
  • pojawienie się na przewodzie PEN napięcia niekorzystnego dla użytkowanych odbiorników, wywołanego przepływem przez ten przewód prądu wyrównawczego, spowodowanego zaistnieniem asymetrii prądowej w instalacji.

Jeśli planujesz zostać elektrykiem, powyższa wiedza z pewnością okaże się przydatna. Warto również skorzystać z dostępnych u nas kursów, na przykład kurs SEP G1. Serdecznie zapraszamy.