Terminarz i cennik Napisz do nas Bądź na bieżąco!

Uprawnienia elektryczne po zmianach z 1 lipca 2022 roku – jak to wygląda?

Home/sep/Uprawnienia elektryczne po zmianach z 1 lipca 2022 roku – jak to wygląda?

Uprawnienia elektryczne po zmianach z 1 lipca 2022 roku – jak to wygląda?

 • Uprawnienia elektryczne

Każda osoba planująca rozpocząć karierę zawodową na stanowisku związanym z eksploatacją bądź nadzorem urządzeń, instalacji i sieci energetycznych musi posiadać stosowne uprawnienia, potocznie nazywane uprawnieniami SEP-owskimi lub uprawnieniami SEP. Wraz z rozporządzeniem Ministerstwa Klimatu i Środowiska z 1 lipca 2022 roku zmieniono niektóre zasady pozyskania takich uprawnień. Jakie dokładnie? Już tłumaczymy!

Uprawnienia SEP – co to takiego?

SEP to skrót dla Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Uprawnienia wydawane przez tę organizację są jednym z najważniejszych dokumentów zarówno dla początkującego, jak i doświadczonego elektryka. Stanowią bowiem potwierdzenie podstawowych umiejętności i wiedzy niezbędnych do pracy z prądem o wskazanym natężeniu. O tym, jak ważny jest zdany egzamin SEP wskazują chociażby ogłoszenia o prace, w których bardzo często uprawnienia SEP-owskie są jednym z wymogów określanych przez pracodawcę.

Zmiany w uprawnieniach SEP-owskich

Przepisy określające sposób i terminy pozyskania uprawnień SEP zmieniały się kilkukrotnie. Od 1997 roku były bezterminowe – raz zdany egzamin oferował dożywotnio ważne świadectwo kwalifikacyjne, a później, w 2021 roku, termin ważności ograniczono do 5 lat, po których trzeba było odnowić uprawnienia.

Pierwsza zmiana – kto może zapisać się na egzaminy SEP?

1 lipca 2022 roku Ministerstwo Klimatu i Środowiska wprowadziło nowe rozporządzenie dotyczące zarówno przeprowadzenia egzaminów kwalifikacyjnych, jak i wyszczególniające kilka dodatkowych grup urządzeń, instalacji i sieci, które mogą być nadzorowane lub eksploatowane przez pracownika z uprawnieniami SEP. Najważniejsza zmiana dotyczy dostępności egzaminów SEP-owskich. Dziś nie każdy może je uzyskać. Osoba przystępująca do egzaminu kwalifikacyjnego zgodnie z wymienionym rozporządzeniem od teraz musi posiadać jeden z niżej wymienionych dokumentów:

 • świadectwo lub dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego,
 • świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
 • zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci.
 • certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,
 • świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski.Uprawnienia elektryczne

Jednym słowem, potrzebne jest kierunkowe, przynajmniej zawodowe wykształcenie, by móc pozyskać uprawnienia SEP – do 1 kV i inne.

Druga zmiana – możliwy/a nadzór/eksploatacja większej liczby urządzeń

Ponadto do grupy urządzeń, instalacji i sieci, które mogą być nadzorowane lub eksploatowane przez pracownika z uprawnieniami SEP dołączono:

Urządzenia:

 • instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV i napięciu znamionowym nie wyższym niż 30 kV;
 • instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż 30 kV i napięciu znamionowym nie wyższym niż 110 kV;
 • sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż 110 kV;
 • urządzenia umożliwiające magazynowanie energii elektrycznej i jej wprowadzanie do sieci elektroenergetycznej o mocy wyższej niż 10 kW;
 •  techniki wojskowej lub uzbrojenia;
 •  ratowniczo-gaśnicze;
 •  ochrony granic.

Zapisz się na dobry kurs SEP i uzyskaj uprawnienia w krótkim czasie!

W eMKa Szkolenia prowadzimy profesjonalne kursy pozwalające na uzyskanie uprawnień SEP – zarówno w z zakresu eksploatacji, jak i dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. Gwarantujemy wsparcie wykładowców o wieloletnim doświadczeniu oraz atrakcyjne ceny kursów!