Terminarz i cennik Napisz do nas Bądź na bieżąco!

Ważność uprawnień SEP

  • Ważność uprawnień SEP

Aby prowadzić prace związane z eksploatacją sieci oraz urządzeń instalacji elektroenergetycznych, wykorzystujących energię cieplną oraz paliwa gazowe konieczne jest posiadanie właściwych uprawnień. Wiele osób decydujących się na takie szkolenia oraz egzaminy z pewnością zastanawia się, czy uprawnienia SEP są bezterminowe. Na to pytanie odpowiadamy więc w poniższym wpisie.

Uprawnienia energetyczne – jak długo są ważne?

Warto wiedzieć, że ważność uprawnień SEP nie jest bezterminowa. Uprawnienia energetyczne należy odnawiać co 5 lat, a związane jest to z ciągłym rozwojem w zakresie energetyki. Prawo energetyczne również zmienia się stosunkowo często, dlatego też po pięciu latach od zdania egzaminu konieczne jest odnowienie uprawnień SEP.

Koronawirus, a ważność uprawnień SEP

W związku z pandemią koronawirusa, która dotknęła również Polskę, w dniu 31 marca 2020 roku Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z tą ustawą została podjęta decyzja o tymczasowym wydłużeniu ważności wygasających świadectw kwalifikacyjnych. We wspomnianej wcześniej ustawie znalazł się następujący zapis:

  • Termin ważności świadectw kwalifikacyjnych, o których mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, a które tracą ważność w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r., wydłuża się do dnia 31 grudnia 2020 r.,
  • świadectwa kwalifikacyjne wydane w okresie, o którym mowa w ust. 1, i wcześniej, zachowują ważność zgodnie z dotychczasowymi przepisami.

Jak odnowić uprawnienia energetyczne?

W celu odnowienia uprawnień SEP nie trzeba ponownie zapisywać się na kurs. Do egzaminu można przygotować się samodzielnie, jednak zalecamy wzięcie udziału w szkoleniu. Dzięki temu usystematyzujesz i uzupełnisz niezbędną wiedzę.

Następny krok to podejście do egzaminu – jeśli został zdany pozytywnie, komisja w ciągu 14 dni wydaje świadectwo kwalifikacyjne.

Sprawdź szczegóły na temat odnowienia uprawnień SEP.