Terminarz i cennik Napisz do nas Bądź na bieżąco!

Ważność uprawnień SEP

  • Ważność uprawnień SEP

Aby prowadzić prace związane z eksploatacją sieci oraz urządzeń instalacji elektroenergetycznych, wykorzystujących energię cieplną oraz paliwa gazowe konieczne jest posiadanie właściwych uprawnień. Wiele osób decydujących się na takie szkolenia oraz egzaminy z pewnością zastanawia się, czy uprawnienia SEP są bezterminowe. Na to pytanie odpowiadamy więc w poniższym wpisie.

Uprawnienia energetyczne – jak długo są ważne?

Uprawnienia energetyczne SEP ważne są 5 lat, a związane jest to z ciągłym rozwojem w zakresie energetyki. Prawo energetyczne również zmienia się stosunkowo często, dlatego też po pięciu latach od zdania egzaminu konieczne jest odnowienie uprawnień SEP.

Uprawnienia SEP zmiana przepisów 2021 – koronawirus

Koronawirus niestety nie odpuszcza również w 2021 roku. W związku z tym, dnia 25 stycznia Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021, poz. 159). Zapis znalazł się w Dzienniku Ustaw I zgodnie z ustaleniami znalazła się tam informacja dotycząca ważności świadectw kwalifikacyjnych oraz zapis, który umożliwia przeprowadzanie egzaminów zdalnie. Zapisy o których mowa powyżej, brzmią następująco:

Termin ważności świadectw potwierdzających posiadanie kwalifikacji w zakresie eksploatacji sieci oraz urządzeń i instalacji, o których mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, które tracą ważność od dnia 1 marca 2020 r., wydłuża się do 180 dni od dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, albo stanu nadzwyczajnego

Jak odnowić uprawnienia energetyczne?

Ważność uprawnień SEP to 5 lat.  W celu odnowienia uprawnień SEP nie trzeba ponownie zapisywać się na kurs. Do egzaminu można przygotować się samodzielnie, jednak zalecamy wzięcie udziału w szkoleniu. Dzięki temu usystematyzujesz i uzupełnisz niezbędną wiedzę.

Następny krok to podejście do egzaminu – jeśli został zdany pozytywnie, komisja w ciągu 14 dni wydaje świadectwo kwalifikacyjne.

Sprawdź szczegóły na temat odnowienia uprawnień SEP.