Terminarz i cennik Napisz do nas Bądź na bieżąco!

Wózki widłowe rodzaje uprawnień

  • wózek widłowy

Uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego na widłaki – są w cenie. Osoba posiadająca kwalifikacje do prowadzenia wózków widłowych jest pożądana na rynku, nigdy nie będzie bezrobotna, może liczyć na dobrą pensję. Zdobycie uprawnień jest stosunkowo proste, należy zdać egzamin. Operator nie musi posiadać kierunkowego wykształcenia ani doświadczenia. Należy wykazać się wiedzą i umiejętnością prowadzenia wózków. Jest kilka rodzajów uprawnień na wózki widłowe, które opiszemy.

 Szkolenie operatora wózka widłowego

Uprawnienia na widłaki wydaje jedynie Urząd Dozoru Technicznego, są to kwalifikacje państwowe, które są ważne przez 5 lub 10 lat. Następnie muszą być odnawiane. Obecnie można się starać m.in. o uprawnienia:

  • na wózki jezdniowe podnośnikowe z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem,
  • na wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem,
  • na podesty ruchome przejezdne.

Pierwszy rodzaj uprawnień, dawniej kategoria I WJO jest najszerszy i najbardziej doceniany przez pracodawców. Kwalifikacje pozwalają na prowadzenie praktycznie wszystkich wózków widłowych (jezdniowych i specjalizowanych, wysokiego składowania oraz ze zmiennym wysięgnikiem) niezależnie od napędu, udźwigu i wysokości podnoszenia. Takie uprawnienia można uzyskać na 5 lat.

Drugi rodzaj uprawnień jest najczęściej wybierany przez operatorów. Jest to wcześniejsza kategoria II WJO pozwalająca na prowadzenie wózków jezdniowych, z wyłączeniem wózków specjalizowanych. Kwalifikacje wydawane są na 10 lat.

Uprawnienie na podesty ruchome przejezdne to dawniejsza kategoria 1P. Kwalifikacje umożliwiają obsługę:

  • podnośników nożycowych, czyli podestów ruchomych wolnobieżnych,
  • podestów przewoźnych,
  • podestów samojezdnych.

Ten rodzaj uprawnień ważny jest przez 5 lat.

Minimalne wymagania maksymalny zysk

Operatorem wózka widłowego może zostać każdy, kto zda egzamin.  Trzeba jedynie:

  • mieć ukończone 18 lat,
  • posiadać podstawowe wykształcenie,
  • wymagany jest także dobry stan zdrowia.

Najlepszym przygotowaniem do państwowego sprawdzenia wiedzy i umiejętności jest odbycie specjalnego kursu na wózki widłowe. Szkolenie, podobnie jak egzamin, najczęściej podzielone jest na część teoretyczną i praktyczną. Podczas weryfikacji wiedzy egzaminowani muszą odpowiedzieć na 3 pytania z 5, konieczne jest także wykazanie się umiejętnością prowadzenia i obsługi wózka widłowego. Szkolenia odbywają się w wielu miejscach, różny jest także sposób przekazywania wiedzy. Firma eMKa Szkolenia oferuje dwie formy kursów operatorów wózków widłowych: naukę teorii i praktyki lub jedynie część teoretyczną.